PHP 7 – wstęp

Logo PHP7

PHP 7 – najnowsza wersja języka programowania PHP. Jest reklamowany jako rewolucja w sposobie tworzenia aplikacji internetowych. Ta wersja jest uważana za najważniejszą zmianę dla PHP po wydaniu PHP 5 w 2004 roku.

Poniżej zamieszczam listę głównych cech charakteryzujących tę wersję PHP:

  • Zwiększona wydajność – kod może działać nawet dwa razy szybciej niż w PHP 5
  • Niższe zużycie pamięci – PHP 7 wykorzystuje mniejsze zasoby pamięci
  • Deklaracje typów parametrów – typy parametrów funkcji oraz tego co zwracają mogą być wymuszone
  • Wsparcie systemu 64-bitowego – spójne wsparcie dla 64-bitowych maszyn
  • Lepsza hierarchia wyjątków
  • Wiele krytycznych błędów (fatal error) przekonwertowano do wyjątków – zakres wyjątków został zwiększony
  • Bezpieczny generator liczb losowych – dodano nowy bezpieczny generator liczb losowych API
  • Nieaktualne SAPIs i rozszerzenia zostały usunięte – różne stare i nieobsługiwane SAPIs i rozszerzenia są usuwane z najnowszej wersji
  • Operator zerowy koalescencyjny (??) – dodano nowy operator zerowy koalescencyjny
  • Anonimowe klasy – dodano wsparcie dla anonimowych klas

PHP 7 wykorzystuje nowy silnik Zend Engine 3.0, który poprawia wydajność aplikacji niemal dwukrotnie, a  dodatkowo pozwala na 50% lepsze zużycie pamięci niż w PHP 5.6. Pozwala on obsłużyć więcej jednoczesnych użytkowników, bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu. PHP 7 został zaprojektowany z uwzględnieniem dzisiejszych obciążeń.