Synonimizator online

Zrzut ekranu synonimizatora online

Jeden z moich projektów to synonimizator online. Pomaga on w szybki sposób wypozycjonować stronę www. To niezbędne narzędzie pomocne przy dodawaniu unikalnych treści do seokatalogów. Ze stworzonego przez Ciebie wcześniej tekstu generuje losowo wybrane synonimy, dzięki czemu wygenerowany opis strony www za każdym razem jest inny.

W jaki sposób działa synonimizator? Umieszczasz w nim różne warianty tytułu, a także słowa kluczowe oddzielone przecinkiem. W opisie strony każdy synonim umieszczasz w nawiasie klamrowym, oddzielając jedno od drugiego pionową kreską |. Wygląda to w ten sposób: „Ala ma {kota|psa|myszkę}. Mieszka razem z rodzicami {w dużym mieście|w małym miasteczku|na wsi}„. Po wpisaniu całego opisu synonimizator generuje tekst za każdym razem wybierając inny synonim. Gwarantuje to unikalną treść.

Kod synonimizatora jest dostępny do pobrania pod https://github.com/kamilwyremski/synonimizator.wyremski.pl

Aktualizacja 7.10.2019:
Zobacz zaktualizowany synonimizator!